Wat zijn de Twentse Hooilanden?

Een van de mooiste bezienswaardigheden in Twente zijn de Twentse Hooilanden. Deze hooilanden omvatten een groot deel van de natuurterreinen van het Twentse Staatsbosbeheer. De hooilanden zijn rijk aan vele bijzondere plantensoorten. Daarom is er ook goed beheer nodig, door middel van maaien. 

Het maaien van de Twentse Hooilanden

Op specifieke momenten, namelijk tussen augustus en oktober, worden de Twentse Hooilanden jaarlijks gemaaid. Dit wordt ook wel maaibeheer genoemd. Bij maaibeheer wordt de vegetatie kort gezet. Het maaien van de hooilanden is nodig om te voorkomen dat kwetsbare soorten, die zich op de hooilanden bevinden, verdrongen worden door ongewenste, dominante vegetatie. Het maaien vindt zo plaats, dat er structuurvariatie in de plantensoorten wordt aangebracht. Dit houdt in dat er hoogtelagen worden gecreëerd, door sommige delen wel, en andere delen niet te maaien. Bij het maaien wordt gebruik gemaakt van aangepast materiaal. Er wordt namelijk gemaaid met lichte materialen, zodat bodemverdichting en het ontstaan van insporing voorkomen wordt. 

Verschraling van de Twentse Hooilanden

Na al het maaien blijft er een hoop maaisel over. Dit wordt vervolgens bij elkaar geharkt, en afgevoerd. Dit afvoeren is van groot belang. Het afvoeren van maaisel zorgt er namelijk voor dat voedingsstoffen van het maaisel niet in de grond zullen trekken. De voedselrijkheid van de grond neemt hierdoor af, zodat ook minder krachtige planten een kans krijgen. Dit verwijderen van voedingsstoffen heet ook wel verschralen, of verarmen. Een andere functie van het verwijderen van het maaisel is dat bosgroei op de hooilanden voorkomen wordt. Het maaisel kan vervolgens weer hergebruikt worden als strooisel en voer bij agrarische  bedrijven of als bodemstructuurverbeteraar van bouwland. Tot slot kan het maaisel ook gebruikt worden om biogas van te maken en soms kan het maaisel zelfs verwerkt worden in eierdozen.

Bijzondere vegetatie

Het maaien is dus van belang om ervoor te zorgen dat de kwetsbare vegetatie van de hooilanden niet verdwijnt. Op de Twentse Hooilanden groeien namelijk verschillende bijzondere planten, bloemen en kruiden die voorkeur hebben voor vochtige en niet al te voedselrijke gronden. In het voorjaar groeien op de Twentse Hooilanden planten als de Brede Orchis, Gevlekte Orchis, Spaanse Ruiter, Blauwe Zegge en Blauwe Knoop. Ook vind je in de hooilanden soms de Koekoeksbloem en de Moeraswespenorchis. Al deze planten hebben water nodig dat rijk aan kalk en mineralen is. Dit water komt van de stuwwallen in Twente, dat in de bodem infiltreert. In de bodem bevinden zich lagen die rijk zijn aan mineralen, waardoor het water deze mineralen, waaronder kalk, meeneemt. Door de waterdruk komt het water vervolgens omhoog en dan wordt het knelwater genoemd. Dit knelwater hebben de plantensoorten nodig om te kunnen overleven.

Activiteiten in de Twentse Hooilanden

De Twentse Hooilanden zijn door hun mooie omgeving erg geschikt voor activiteiten. Daarom zijn er ook verschillende wandel- en fietsroutes die je meenemen door de Twentse Hooilanden. Zo zijn er onder andere routes die door Hellendoorn, Vriezenveen, Tubbergen en Almelo gaan. Met de geur van vers gemaaid gras kun je hier de prachtige landschappen met de fiets of te voet ontdekken.