Twente

In het Oosten van Nederland bevindt zich de landstreek Twente, die het oosten van Overijssel omvat. Twente bestaat uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Het zuiden grenst aan de Achterhoek, het oosten aan Duitsland en noorden en westen aan Salland. De inwoners van Twente worden Twentenaren of informeel Tukkers genoemd. Twente heeft zijn eigen geschiedenis, landschappen en zelfs een eigen streektaal. In dit artikel lees je hier alles over.

Geschiedenis van Twente

Tot ver in de 19e eeuw bestond Twente vooral uit heidevelden en woeste gronden, dorpen waren gericht op het agrarische leven. De Twentse boeren weefden ‘s winters hun garens en verkochten deze. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw vond industrialisatie van de textielnijverheid plaats, waardoor de samenleving veranderde. Tussen 1928 en 1936 werd het Twentekanaal aangelegd om Twente met de IJssel te verbinden. Hierdoor was de regio niet afhankelijk van Duitse kolen en konden de stoomweverijen hun kolen uit Limburg verkrijgen. Nog tot ver in de 20e eeuw was Twente het centrum in deze textielindustrie.

Om verbinding met de Randstad te verbeteren werd in de jaren ‘30 van de vorige eeuw een vliegveld opgericht. Echter werd dit kleine vliegveld net voor de Tweede Wereldoorlog gesloten, door concurrentie met het spoor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers het vliegveld in beslag en breidden zij deze uit. Na de Tweede Wereldoorlog nam de Nederlandse luchtmacht het terrein weer in gebruik. Tegenwoordig mogen sinds 2008 alleen sommige vliegclubs gebruik maken van het vliegveld. Het vliegveld werd toen voor militair en burger vliegverkeer gesloten.

Twentse landschappen

Twente kent een aantal grote steden, zoals Enschede, Almelo en Hengelo. Naast deze steden bestaat de streek voornamelijk uit landschappen. Een deel van Twente bestaat uit heuvelachtige landschappen met bossen. Dit gebied bevindt zich voornamelijk rond Nijverdal, Ootmarsum, Markelo en Denekamp. Verder bestaat Twente uit het coulisselandschap. Dit landschap bestaat onder andere uit houtwallen en heggen. Van noord naar zuid Twente loopt een heuvelrug, met de Tankenberg bij Oldenzaal als hoogste punt. Twente bestaat geologisch uit aardlagen uit verschillende perioden. Door de Twentse landschappen zijn vele fiets- en wandelpaden aangelegd. Via deze bossen kom je langs alle aspecten van de Twentse landschappen, bestaande uit onder andere bossen, heidevelden, houtwallen, graanvelden en landgoederen.

Twentse streektaal

De streektaal in Twente is Twents. Dit is een dialect van de Nedersaksische taal. Nedersaksisch is samen met Limburgs en Fries een van de drie Nederlandse erkende streektalen. In heel Twente wordt het Twents gesproken, maar per dorp of gebied kunnen bepaalde woorden en uitdrukkingen verschillen. Het Twents is op te delen in twee hoofdstromingen: Oost-Twents en Twents-Graafschaps. Oost-Twents heeft meer overeenkomsten met Munsterlands en Groafschopper Plat, terwijl Twents-Graafschap meer overeenkomt met Sallands en Achterhoeks heeft. 75% van de Twentenaren geeft aan regelmatig Twents te spreken. Daarom is het Twents op vele locaties in Twente nog altijd de hoofdtaal.

Bekendheid van Twente

Tegenwoordig dragen meerdere plekken in Twente hun steentje bij aan de naamsbekendheid van Twente. Onder andere door de Universiteit Twente, gelegen in Enschede, heeft de streek in het Nederlandse bedrijfsleven een positief beeld gekregen. De universiteit draagt bij aan de wetenschappelijke en economische innovatie. Verder liggen in Twente ook de voetbalclubs FC Twente en Heracles Almelo die voor nationale en internationale bekendheid zorgen. Tot slot staat Twente in de rest van Nederland bekend als een gezellige streek, die rijk is aan rust en natuur. In de streek zijn daarom ook vele campings en vakantieparken te vinden, waar veel toeristen gebruik van maken.